ഓം നമോ നാരായണായ ജിയോയ്ക്കായി കാത്തിരിപ്പ് നീളും: ഫീച്ചര്‍ ഫോണ്‍ എത്താന്‍ വൈകുന്നു അപ്രതീക്ഷിത ചെമ്മീന്‍ കോളില്‍ ബ്ലാങ്ങാട് കടപ്പുറം... ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വം മതഗ്രന്ഥശാലയിലേക്ക് വന്നാല്‍ വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന നൂറിലേറെ രാമായണഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനം കാണാം. വാല്മീകി രാമായണം, ആധ്യാത്മിക രാമായണം, ...
Created by grupo mayan

GURUVAYOOR.NET

Guruvayoor Networks

ഗുരുവായൂർ പഴയ പത്മനാഭൻ

ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൽ 80 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കൊമ്പനാനയായിരുന്നു പത്മനാഭൻ . ഉയരവും തലപ്പൊക്കവും ആന ചന്തവുമെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ പത്മനാഭൻ ചെങ്ങല്ലൂർ രംഗനാഥന്‌ ശേഷം കേരളത്തിലെ മികച്ച പുരങ്ങൾക്കെല്ലാം തിടമ്പേറ്റിയിട്ടുണ്ട് .തൃശൂർ പുരത്തിൽ [1]തിരുവമ്പാടി വിഭാഗത്തിനും പാറമേക്കാവിനും തിടമ്പേറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന അപൂർവ്വ ബഹുമതിക്കും പത്മനാഭൻ അര്ഹനായിട്ടുണ്ട്

പത്മനാഭന്റെ ആന ചന്തത്തെ പറ്റി കേട്ടറിഞ്ഞ അമ്പലപ്പുഴ രാജാവ് ആനയെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് വരുത്തി . ആ ഗജ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം പത്മനാഭന് ഒരു വീര ശൃംഖല സമ്മാനിച്ചു . ഗുരുവായൂരിൽ പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ എഴുന്നെള്ളിക്കുന്ന കോലത്തിൽ ആ വീര ശൃംഖല ഇപ്പോഴും ചാർത്തിയിരിക്കുന്നു

1934 കണ്ണമ്പ്ര വേലക്ക് പോയ പത്മനാഭൻ ഒരപകടത്തിൽ പെട്ട ചെരിയുകയാണ് ഉണ്ടായത്

श्री कृष्ण सन्देश प्रजार वेधी © 2017 Thaliyogam.com