ഓം നമോ നാരായണായ യഥോധര്‍മ്മസ്തതോജയഃ
Created by grupo mayan

GURUVAYOOR.NET

Guruvayoor Networks

തുളസി മാഹാത്മ്യം

ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ പ്രതിരൂപമാണ് തുളസി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പാരമ്പര്യശാസ്ത്രങ്ങൾ തുളസിക്ക് പരമപവിത്രമായ സ്ഥാനമാണ് നൽകിവരുന്നത്. തുളസി നിൽക്കുന്ന മണ്ണ് പോലും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. വിഷ്ണു പൂജയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് തുളസി. ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ പ്രതിരൂപമായതിനാൽ വിഷ്ണുഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വിഷ്ണുപ്രിയ എന്ന അപരനാമവും തുളസിയ്ക്കുണ്ട്. പ്രമുഖ പുരാണങ്ങളിലെല്ലാം തുളസിയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. തുളസിയുടെ മഹത്വം വെളിവാക്കുന്ന ചില എഹ്യങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. പത്മപുരാണത്തിൽ തുളസിയെ പറ്റി വിശദമായി തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. മരണസമയത്ത് വിഷ്ണുഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നയാൾ വിഷ്ണുപാദത്തിലെത്തും. തുളസിവിറകുകൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നയാളിന് […]

ആദിരാമായണം

ആദിരാമായണം എന്നൊരു രാമായണമുണ്ട്. അതാണത്രേ മൂലം. രചയിതാവ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളുടെ സാക്ഷാൽ സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മദേവൻ തന്നെ. നൂറുകോടി ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ആ രാമായണം അദ്ദേഹം തന്റെ മാനസപുത്രനായ നാരദനു ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. നാരദമഹർഷിയാകട്ടെ, അത് മഹർഷി വാല്മീകിയ്ക്കു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് രാമായണത്തിനു സ്ഥിര പ്രതിഷ്ഠ ലഭിക്കുന്നത്. വാമൊഴിയായി ലഭിച്ച രാമകഥയെ വാല്മീകി മഹർഷി വരമൊഴിയാക്കി ലോകത്തിനു നൽകി, ഇരുപത്തിനാലായിരം ശ്ലോകങ്ങളിൽ. വാമൊഴി രാമായണം അങ്ങനെ വരമൊഴി രാമായണമായി. കേൾവിപ്പെട്ട രാമായണം, എഴുതപ്പെട്ട കാണപ്പെട്ട രാമായണമായി. ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം നേടിയാണ് വാല്മീകി രാമായണ രചന നിർവഹിച്ചത്. ഉത്തമമായ […]

ഹിന്ദു മതത്തിലെ ജ്ഞാനങ്ങൾ

സാഗരത്തോളം ആഴവും വ്യാപ്തിയുമുള്ള ഹിന്ദു മതത്തിലെ ചില അടിസ്ഥാന ജ്ഞാനങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കള്ക്കൊരു മതമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എന്നെന്നും നിലനില്ക്കുന്ന സനാതന ധര്മ്മം അതാണ് മതം മതസ്ഥാപകനണ്ടോ? ഉണ്ട്. സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനായ ഈശ്വരന് ഒരു മത ഗ്രന്ഥമുണ്ടോ? ഉണ്ട് ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങളുടെ കലവറയായ വേദം. ഹിന്ദുക്കള്ക്ക് ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ട്, ഇന്ന് മനുഷ്യന്അറിയാന് സാധിക്കുന്നതില് അതിപുരാതനമായ ഒരുചരിത്രം. ഹിന്ദു മതത്തില് എല്ലാം ഉണ്ട് ഹിന്ദുമതത്തില് ഇല്ലാത്തതൊന്നും മറ്റൊരു മതത്തിലുമില്ല. എന്തെന്നാല് ഹിന്ദുമതം ‘സനാതനധര്മ്മ’മാണ്. അത് സര്വ്വമതങ്ങളുടെയും മാതാവാണ്. പ്രഭവസ്ഥാനമാണ്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് അമേരിക്കയില് വച്ച്പറഞ്ഞ സത്യവചനങ്ങള് ഇവിടെ […]

സംഖ്യകൾ പുരാണ അറിവുകളിൽ

ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തില്‍ സംഖ്യക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. പല രൂപങ്ങളെയും പ്രതീകങ്ങളെയും സങ്കല്പങ്ങളെയും ചില എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എകീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഭാരതത്തില്‍. അങ്ങനെ ഒന്ന് മുതല്‍ പത്തു വരെ ഉള്ള എണ്ണങ്ങളില്‍ എകീകരിക്കപ്പെട്ട ചിലതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദന്തന്‍ ഗണപതി ഏകാന്ന ഒരു നേരം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്രതം ഏകരാത്ര ഒരു രാത്രി മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കര്‍മം. ത്രികര്‍മങ്ങള്‍ യാഗം, വേദാധ്യായനം, ദാനം. ത്രിഗുണങ്ങൾ സത്ത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോഗുണം ത്രിദണ്ടി വാക്ക്, […]

മഹാബലിയും പരശുരാമനെറിയാത്ത മഴുവും

വീണ്ടുമൊരു ഓണക്കാലം കൂടി വരവായി പതിവുചോദ്യങ്ങളുമായി ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാര്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നു മഹാവിഷ്ണുവിന്‍റെ അഞ്ചാമത്തെ അവതാരമായ വാമനന്‍ ആറാമത്തെ അവതാരമായ പരശുരാമന്‍ സൃഷ്ടിച്ച കേരളം ഭരിച്ച മഹാബലിയെ “ചവുട്ടിത്താഴ്ത്തി”യതെങ്ങനെ? ശരിയാണല്ലോ ചോദ്യത്തില്‍ അപാകതയൊന്നുമില്ലല്ലോ യുക്തിയുക്തം പരശുരാമന് മുന്‍പ് കേരളമില്ലല്ലോ പിന്നെങ്ങനെ മഹാബലി ഭരിക്കും അല്ലേലും ഈ ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെയാ ഒരന്തോം കുന്തോം ഇല്ലാതെ എന്തേലുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും ഭാര്‍ഗ്ഗവരാമന്‍ മഴു എറിഞ്ഞുണ്ടായ കേരളത്തില്‍ മഹാബലിയുമില്ല വാമനനുമില്ല ഇതൊക്കെ വെറും മിത്തുകള്‍ അങ്ങനെ പറയാന്‍ വരട്ടെ പണ്ടുമുതലേ പാടിപ്പഴകിയ “പരശുരാമന്‍ […]

രാമസിംഹൻ

കേരള ചരിത്രം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം രാമ സിംഹനെയും, ആഗസ്ത് 3 ഉം, മാട്ടുമൽ നരസിംഹ സ്വാമി ക്ഷേത്ര ചരിത്രവും രേഖപെടുത്താതിരുന്നത് ചരിത്രം ഇങ്ങനേ അങ്ങാടിപ്പുറം മാട്ടുമ്മൽ നരസിംഹ മൂർത്തി ക്ഷേത്രം ഇത് ഗുജറാത്തിലെ സോമനാഥ് ക്ഷേത്രം പോലെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും തച്ചു തകർക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പുരാതന ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രം ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടത്തിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് പടയോട്ടം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം, ഈ സ്ഥലം ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ, ഉണ്ണ്യാൻ സാഹിബ്ബിന്റെ കൈവശം വന്നു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ […]

സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദന്‍: മങ്ങാത്ത ജ്ഞാനദീപം

ശബരിമലയില്‍ പോയിട്ടുള്ളവര്‍ക്കും ശബരിമലയുടെ ചിത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളവര്‍ക്കും ആദ്യം മനസില്‍ വരുന്നതു പതിനെട്ടാംപടിക്കു മുകളില്‍, നാലമ്പലത്തിന്‍റെ മുനമ്പില്‍ എഴുതിയ തത്വമസി എന്ന ബോര്‍ഡാണ് സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദന്‍റെ നിര്‍ദേശാനുസരണം സ്ഥാപിച്ചതാണത് ഈ ബോര്‍ഡ് എന്ന് ഇന്നു പലര്‍ക്കുമറിയില്ല ഒരിക്കല്‍ സ്വാമിജി സന്നിധാനത്തു ദര്‍ശനത്തിനു വന്നപ്പോള്‍ മുന്നോട്ടുവച്ച നിര്‍ദേശമായിരുന്നു അത് ഭഗവാനും ഭക്തനും ഒന്നാണെന്ന ഉപനിഷദ് സൂക്തം അതു ഞാന്‍ തന്നെയാണ് എന്ന ബോധത്തോടെ ഈശ്വരനെ വണങ്ങുക എന്ന ഉപനിഷദ് സങ്കല്‍പ്പമാണു സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദന്‍ ഭക്തരുടെ മുന്നിലേക്കു വച്ചത് കഠിനവ്രതം നോറ്റ്, കാനനപാകള്‍ […]

Alberuni’s Indica

ശാസ്ത്രം, ഗണിതം, സാഹിത്യം, ജ്യോതിശാസ്ത്രം, വൈദ്യം, തത്വചിന്ത, വാസ്തു വിദ്യ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വ്യക്തമായ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചവരാണ് ഭാരതീയർ പ്രാചീന കാലം മുതൽ പേർഷ്യക്കാരായ അബാസിദ് ഖലീഫകൾ പ്രീ -ഇസ്ലാമിക് ശാസ്ത്ര, വിദ്യയിൽ ആകൃഷ്oരായി ഭാരതത്തിലേക്ക് വിവിധ ശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളും, തെളിവുകളും ശേഖരിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാരെയും കച്ചവടക്കാരേയും അയക്കുന്നു ബാഗ്ദാദിലേക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ പണ്ഡിതൻ രണ്ട് ഗണിത ശാസ്ത്ര വർക്കുകൾ 770 ൽ കൊണ്ട് വന്നു 17ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രസിദ്ധനായ ഗണിതജ്ഞൻ ബ്രഹ്മ ഗുപ്തന്റ ബ്രഹ്മസിദ്ധാന്തം ( അറബികൾക്ക് സിന്ധ് ഹിന്ധ്) […]

ചെന്ന കേശവ_ക്ഷേത്രം കരിങ്കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത അത്ഭുതം

12മാതു നൂറ്റാണ്ടിൽ പണികഴിപ്പിച്ചു എന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം വിജയ നാരായണ ക്ഷേത്രം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു കർണാടകയിലെ ഹാസൻ ജില്ലയിൽ യാഗചി നദീ തീരത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം നില കൊള്ളുന്നത് ഹൊയ്സാല രാജവംശമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമിച്ചത് എന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഹൊയ്സാല രാജ വംശത്തിലെ പേരുകേട്ട രാജാവായ വിഷ്ണു വർദ്ധനൻ ആണ് നിർമാണത്തിന് നേതൃത്വം നിർവഹിച്ചത് ബേലൂർ എന്ന ഈ പ്രദേശം ഹൊയ്സാല രാജാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ചെന്ന കേശവ എന്നാൽ സുന്ദരനായ വിഷ്ണു […]

നാഞ്ചിനാടിന്റെ ചരിത്രം

കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലുള്ള തോവാള, അഗസ്തീശ്വരം എന്നീ താലൂക്കുകളും കൽക്കുളം താലൂക്കിന്റെ തെക്കുഭാഗവും ചേർന്ന പ്രദേശമാണ് നാഞ്ചിനാട് കലപ്പകളുടെ നാട് എന്നാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്കാരങ്ങളുടെ സംഗമ ഭൂമിയായ നാഞ്ചിനാടിന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ എക്കാലത്തും പരാമർശമുള്ള, തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഈ നെല്ലറ, 1956 വരെ തിരു-കൊച്ചിയുടേയും പിന്നീട് തമിഴ്നാടിന്റെയും ഭാഗമായി മാറി ദീർഘമായ ചരിത്രപാരമ്പര്യമുള്ള നാഞ്ചിനാട് ; ചോളരാജ്യം, പാണ്ഡ്യരാജ്യം, വിജയനഗരം, ആർക്കാട്ട്, ചേരരാജ്യം, ആയ്രാജ്യം, വേണാട്ടുരാജ്യം എന്നിവയുടെ ഒക്കെയും ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് നാഞ്ചിക്കുറവനായിരുന്നു പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവിടം ഭരിച്ചിരുന്നത് […]

श्री कृष्ण सन्देश प्रजार वेधी © 2017 Thaliyogam.com
Skip to toolbar